1

خرید اینترنتی ساز کیبورد

News Discuss 
نواختن موسیقی به کمک ناخنهای دست و این سیمها صورت میگیرد. این ساز جزو سازهای زهی و مضرابی موسیقی ایرانی است که بهوسیلهی انگشتان دست نواخته میشود. این سه تار ساخته دست علی زادخیل ، فرزند استاد حسن زادخیل میباشد. اگر دقیقا می دانید چه گیتاری می خواهید و http://river6556u.bloginder.com/3370632/خرید-ویولن

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story