1

حضور و غياب کارابان

News Discuss 
بسیاری از کارمندان همواره سعی در دور زدن قوانین محیط کار راد ارند شما با دستگاه حضور و غیاب کارابان تا حدود بسیار زیادی از این اتفاقات جلوگیری خواهید کرد . http://reza092sol.loxblog.com/post/1/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4.htm

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story