1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع شعار از بین برد كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای حل موهای زائد از دم استعمال می‌شود و باب طول پديدآورنده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سوي طول چين خوردگي سطح آب كوچكتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://keeganfxifg.affiliatblogger.com/44805864/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story