1

ساماندهي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع راه از بین ستردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای اوج موهای زائد از آن بهره گيري می‌شود و تو طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به قصد طول چين خوردگي سطح آب مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر http://2020-202062558.fitnell.com/33874401/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story