1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع متد از بین برد كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بلندي موهای زائد از لحظه فايده ستاني می‌شود و در طول موجه کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سوي طول پديدآورنده مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://2020-202071416.free-blogz.com/41183379/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story