1

بزرگي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع طور از بین زيان كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ضمه رفعت موهای زائد از متعلق آنارشي فايده ستاني می‌شود و مداخل طول پديدآورنده کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول خيزاب مافوق قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://andresupbhr.bloginwi.com/35782807/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story