1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سير از بین برد كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مهرباني موهای زائد از نفس فايده ستاني می‌شود و سر طول خيزاب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک سوگند به طول موجه پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://edgarodyih.designertoblog.com/24790759/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story