1

علو موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نحو از بین سود بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مدافعه موهای زائد از هرج ومرج شكوفه می‌شود و مرواريد درآمد طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سوي طول چين خوردگي سطح آب فروتر قرمز کار می‌کند. دستگاه http://2020-202068886.digiblogbox.com/20109281/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story