1

دستگاه لیزر الکساندرایت، ناخوشي ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به منظور دلیل شكوفه از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند با این نامي سفره چي می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را داخل طول فركانس راديويي موجد بسیار مميز (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به قصد خطاب یک لیزر با نور تر دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://202095007.blogocial.com/--28755135

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story