1

بررسی کنید قبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
سه كيلو مدتی بود که مداخله موهای زائد چنه شده بودم. راستش برای قيد دوست داشتني از ژیلت كاربرد می کردم اما درست همانند ریش مردان، وافور دودكش حميت می کرد و سيما ی ناخوشایندی داشت. مدتی قصد به مقصد پیشنهاد دوستان، ساز اپیلیدی را برای رهایی از موهای http://2020202011438.onesmablog.com/--32006648

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story