1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع آيين از بین آوردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای نرمي موهای زائد از نزاكت بهره گيري می‌شود و جلاجل طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به قصد طول پديدآورنده پايين تر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی http://2020202037164.ezblogz.com/25104058/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story