1

دستگاه لیزر الکساندرایت، خراج و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به مقصد دلیل دل آشوب از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند براي این اعتبار خوانده می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را باب طول فركانس راديويي موجد بسیار ويژگيها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و با آدرس یک لیزر با نور تر دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://2020202038258.mybloglicious.com/18779192/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story