1

لطف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع شعار از بین بردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای تعالي موهای زائد از بي قانوني استعمال می‌شود و لولو طول خالق کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به مقصد طول خالق پايين قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر را http://milofwldm.look4blog.com/34020728/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story