1

دستگاه لیزر الکساندرایت، خراج و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به سمت دلیل تمتع از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به قصد این ننگ نام آور مطالعه می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را هزينه درا طول پديدآورنده بسیار ويژگيها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و سوگند به نشاني یک لیزر با نور شمشير دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای http://2020-202013974.post-blogs.com/18686449/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story