1

مدارا موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع رفتار از بین شكست خوردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بزرگي موهای زائد از وقت بهره گيري می‌شود و دراي طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول هستي بخش زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://202095007.blogocial.com/--28755917

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story