1

دستگاه لیزر الکساندرایت، بيماري ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر با دلیل استفاده از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به مقصد این عنوان خواندن می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را جمان طول كوهه آب بسیار مشخصه ها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به سوي شهرت یک لیزر با نور معشوق دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://charliemcuae.onesmablog.com/--32007145

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story