1

قاعده رعایت انضباط بحران در صندوقها

News Discuss 
صحن علنی است بنابراین تمام تلاش ما این است قاعده رعایت انضباط بحران در صندوقها مالی برای دولت در چارچوب بودجه مبنای مصوبه ما قرار بگیرد. البته یکی دو طبیعتاً شاید این انتظار خیلی دور از ذهن باشد که ما انتظار داشته باشیم که یک‌ساله این انجام می‌خواهد بشود، شما http://sazmanpezeshk.parsiblog.com/Posts/16/%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%87+%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%aa+%d8%a7%d9%86%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7+%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d8%af%d8%b1+%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82%d9%87%d8%a7/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story