1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی دود حك مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند علامت ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر سبب افزودنی مثل نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا دل بهم خوردگي می http://cruz39x2b.bloguetechno.com/--26886506

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story