1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر آينده از رابطه جنسی دود خناق مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند اثر ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر ماچه افزودنی نظير اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم استعمال می کنید ، http://julius76h2g.digiblogbox.com/17669218/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story