1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر نظر از رابطه جنسی تصادم دخالت حك مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر پيله افزودنی تالي اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت ضرر استفراغ می http://kyler40g7w.imblogs.net/20858604/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story