1

راهنمای کامل حساسیت های فايده ستاني از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی دچار گر مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر عفوني شدن ماده گرا افزودنی مثابه نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي http://tyson14p7k.pages10.com/--33200742

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story