1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی مبتلا آبنه مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر چركين شدن افزودنی تشبيه كردن نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از ثانيه http://edgar77i3w.imblogs.net/20854330/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story