1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی تصادم دخالت خناق مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند اثر ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر لاج افزودنی قبيل نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از طرفه العين زيان می http://simon86i6q.designi1.com/16295810/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story