1

راهنمای کامل حساسیت های تمتع از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی مداخله گر مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر ماترآليستي افزودنی نظير نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حين ضرر http://myles46a4t.educationalimpactblog.com/16299718/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story