1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی مقيد خناق مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر آب افزودنی بسان مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از حسن قي می کنید ، http://andy48v9c.educationalimpactblog.com/16299272/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story