1

جاهاي ديدني آمل که بايد رفت

News Discuss 
در سال ???? سيفالدوله يکي از نوههاي فتحعليشاه دستور ساخت اين پارک را براي استفاده مردم صادر کرد. البته اين قيمتها با توجه به قدرت چانه زني شما و ميزان شلوغي جزيره فرق خواهد کرد. روش ديگري که شما ميتوانيد با استفاده از آن پا به جزيره زيبايي کيش https://forthedoves.tumblr.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story