1

این 10 کتاب نامزد دریافت جایزه بزرگ کتاب ملی شده اند

News Discuss 
فصل جوایز کتاب کاملاً در حال جابجایی است و خوانندگان نمی توانند خوشحال تر باشند. بنیاد ملی کتاب ، تمام هفته نامزدهای خود را برای پنج جایزه - داستان ، غیرداستانی ، شعر ، ادبیات ترجمه شده و ادبیات جوانان اعلام می کند. و لیست طولانی دیگری که تازه https://download-science-fiction-book.blogsky.com/1398/08/11/post-11/%d8%a7%db%8c%d9%86-10-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%af-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story