1

علت سوختن سیم پیچی موتور و تعویض آن

News Discuss 
ساختار تمامی الکتروموتورها از قسمتی به نام کویل تشکیل شده است که آلیاژی از مس، آلومینیوم و ... است و باعث عملکرد صحیح موتور می شود. ساختار کویل ها به گونه ای است که بسیار حساس و آسیب پذیر هستند و در صورت سوختن باید تعویض شوند تا موتور بتواند https://johsocial.com/story170889/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%A2%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story