1

افسردگی فصلی

News Discuss 
روشی فوق العاده برای درمان افسردگی فصلی ما فقط توانستیم نرخ خام حوادث جانبی را به‌ دست آوریم، بنابراین برای تفسیر این اطلاعات رعایت احتیاط لازم است. بین 0% و 100% از شرکت‌کنندگان دریافت‌کننده SGA دچار یک حادثه جانبی شدند، و بین 0% و 25% از شرکت‌کنندگان به دلیل https://www.ninisite.com/discussion/topic/7633820/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%d9%81%d8%b5%d9%84%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story