1

How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good Nova Rồng Xanh

News Discuss 
Nuova Shenron's inhibited variety, During this condition Nuova is far weaker than in his true sort, only remaining close to as powerful as base Goku. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản Ghi rõ nguồn Tiền và các khoản đầu tư https://sites2000.com/story10571056/the-nova-h%E1%BB%93ng-ng%E1%BB%B1-diaries

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story