1

Iva

News Discuss 
کمبود تمرکز و توجه یا بیش فعالی طبق یافته های علم پزشکی این اختلال می تواند در دوران جنینی حتی ریشه داشته باشد و نوع تغذیه و بهداشت مادر باردار و عوامل ژنی در ایجاد یا عدم وجود این اختلال نقش دارند. میزان بالایی از این کودکان در مادرانی مشاهده https://bobrealase.blogspot.com/2021/10/iva.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story