1

Iva

News Discuss 
خرد شده مرکز آزمون قبرستان در طول آزمون دقیقه ای ، توانایی مشتری در نشستن آرام ، توجه و مهار تکانه در طول زمان اندازه گیری می شود. به مشتری دستور داده می شود تا هنگامی که یک دوربین مادون قرمز حرکت مشتری را ضبط می کند ، با فشار https://behtv.blog.ir/1400/07/30/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-IVA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story