1

Iva

News Discuss 
خرد شده مرکز آزمون قبرستان توجه انتخابی، توجه متمرکز، توجه مداوم، توجه تجزیه شده و جابجایی توجه در دو بعد دیداری و شنیداری از مولفه های اصلی مورد ارزیابی در این مجموعه ها هستند. از این آزمون ها به عنوان یکی از ابزارهای مهم و کمکی در تشخیص اختلال ADHD https://salamateravan98.blog.ir/1400/07/30/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-IVA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story