1

الانزاپین ۵

News Discuss 
Zyprexa اولانزاپین اطلاعات مربوط به بیمار با در نظر گرفتن بیمار درمانی، مدیریت مکرر دوز 0.010 گرم پس از 120 دقیقه از برنامه اول و در بر داشت زیر 0.010 گرم 240 دقیقه از برنامه دوم پس از مصرف انجام می شود. این عمل از داروی ضد جنون نورولپتیک به https://behtv.blog.ir/1400/07/21/Olanzapine

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story