1

Getting My پروژه ستین To Work

News Discuss 
شامل پارکینگ ، لابی و طبقات دارای واحد های مسکونی میباشد . چنانچه پیش‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش‌فروش‌شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش‌خریدار یا قائم مقام وی می‌نماید. اداره ثبت اسناد https://lorenzoc1o5w.blogunteer.com/7150782/getting-my-فروش-پروژه-ستین-to-work

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story