1

A Secret Weapon For รองเท้า ภาษาเหนือ

News Discuss 
กล้วย = เชียงใหม่ เรียก ก้วยใต้ ลำปาง เรียก ก้วยลิอ่อง หรือ ก้วย โก๊ย ลายพร้อย หรือลายเป็นดอกดวง = ลายขุ่ยหยุ่ย จัง***เกลียด เช่น ฮาโครตจังมันเลย แปลว่า ฉันโครตเกลียดมันเลย ความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้นๆ ไปหาแอ่วตางใดดีหนา=ไปเที่ยวใหนดีน่ะ ปี้นั่นน่ะก่ะขี้วอกขี้จุ๊ วอกจะใดก็ฟังบ่ขึ้น = พี่นั้นแหละที่โกหก โกหกยังไงก็ฟังไม่ขึ้น ขาวเผื้อะขาวเผือก = มองไปทางไหนก็ขาว... https://socialskates.com/story9978843/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97-%E0%B8%B2-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99-%E0%B8%AD-an-overview

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story