1

شیفتگی در مورد قیمت قالب بتن

News Discuss 
طرح اختلاط خاص یا افزایش میزان سیمان نیز قیمت بتن آماده را افزایش خواهد داد. نوع تخلیه بتن نیز بر قیمت بتن اثرگذار می باشد. به طوری که پمپ هوایی بتن گرانترین و تخلیه شوتی بتن ارزانترین می باشد. مطابق بند ۹-۷-۴-۹ مبحث نهم مقررات ملی ، مراحل بتن ریزی https://tanhapoulad.com/concrete-formwork-types-components-and-features/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story