1

Getting My Giấy phép lao động mo To Work

News Discuss 
đ) Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Sau khi Người lao động nước ngoài được cấp Giấy phép lao động tại Việt Nam, thì việc tiếp theo là xin cấp Thẻ tạm trú https://giyphplaongmo65307.theobloggers.com/20234094/rumored-buzz-on-giay-phep-lao-dong-mo

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story