1

مفتول گالوانیزه و F ascinination درباره خرید سیم گالوانیزه

News Discuss 
نبشی ناودانی پروفیل سپری تیرآهن آهن گالوانیزه نتیجه یکسری فعل انفعالات فلز روی است که به عنوان روکش بر روی آهن بکار میرود. در این فرآیند فلز روی اکسیده می شود؛ زیرا پتانسیل احیاء آن نسبت به آهن کمتر است اما پتانسیل اکسید بیشتری دارد. پوشش محافظ گالوانیزه روی این https://hectoracff93949.thezenweb.com/-5--51227262

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story