1

5 عنصر ضروری برای کیهان کائنات

News Discuss 
احساس کرده اید هرچه به آن بیشتر فکر کنید، ارتعاشتان ناخوشایندتر می شود؟ علتش این است که وقتی روی فکری متمرکز می شوید، قانون جذب ارتعاش های شبیه افکار شما را به ذهنتان راه می دهد. The biggest drawback of Extremely Intuition is the difficulty in which the strategy would https://directmysocial.com/story13403594/5-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story