1

ناشناخته واقعی بیانیه هایی درباره تغییر باور باور

News Discuss 
به این دلیل که قانون باور درست همان چیزی را می‌شنود که شما نمی‌خواهید. این کار باعث میشه مسیر عصبی ناسب در ذهنتون شکل بگیره و بهترین نتیجه رو بگیرین. ده فرمان را همه یهودیان در پای کوه سینا شنیدند. این خاصیت ده فرمان است اما یهودیان در مورد این https://www.janbalaghi.com/the-law-of-changing-beliefs/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story