1

شنیده از خوب فرش ماشین BS اصل؟ اینجا خوب است نمونه

News Discuss 
مقدمفر: مقام معظم رهبری فرمودند حاج قاسم شفاعت میکند/حاج قاسم تحریفشدنی نیست یک راهنما به فرش در هر سنی فرش های ماشینی امروز در تراکمهای متفاوت تولید می شوند تا برای اهداف مختلف از آنها استفاده کرد. نباید بخوابم. باید بیدار بمانم تا وقتی عمو نوروز آمد به او https://madbookmarks.com/story13186745/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story