1

Rumored Buzz on lactozim

News Discuss 
Trong ruột, đường sữa được chuyển hóa bởi enzyme lactase thành glucose và galactose, cả hai loại đường này đều đơn giản hơn đường trong sữa. Những loại đường này sẽ được cơ thể sử dụng để tạo năng lượng và tham gia vào chức năng khác nhau trong https://romainf208cls5.yourkwikimage.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story