1

تربیت فرزند

News Discuss 
ده روش برای مقابله با لجبازی در کودکان بعضي از کودکان مشکلات رفتاري زيادي دارند؛ زيرا والدينشان بسيار کم به رفتارهاي خوب آنان توجه مي‌کنند و آنان را مورد تشويق قرار مي دهند؛ ولي هر بار کار اشتباهي از آنان سرمي‌زند، بشدت مورد مواخذه قرار مي‌گيرند. اگر رفتار شايسته کودک https://king-bookmark.stream/story.php?title=%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%E2%AD%90%EF%B8%8F#discuss

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story