1

The 2-Minute Rule for online casino

News Discuss 
C. een melding van een voornemen tot sanering als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Damp bodembescherming is gedaan en de bij of krachtens het vierde lid van dat artikel gestelde termijn is verstreken. 1 Voor zover aanvragen tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story