1

قرارداد جعاله انجام کار

News Discuss 
نمونه متن قرارداد جعاله عقدی است که در آن شخص در مقابل انجام کاری توسط شخص معین یا نامشخصی ملزم به پرداخت اجرتی است. طرفین قرارداد می توانند طبق شرایط خود بندهایی به این قرارداد اضافه یا حذف کنند. https://plandl.ir/product/a-contract-to-perform-work/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story