1

قرارداد اجاره آپارتمان

News Discuss 
قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک همان حقوقی می شود که مستأجر است.» اجاره یکی از رایج ترین عقودی است که به منظور انتقال منافع منعقد می شود. در کشور ما و همچنین در سایر بخش ها، جهان جایگاه قابل https://plandl.ir/product/apartment-rental-contract/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story