1

نرم افزار مدیریت مشتری

News Discuss 
.h_iframe-aparat_embed_frameposition:relative;.h_iframe-aparat_embed_frame .ratiodisplay:block;width:100%;height:auto;.h_iframe-aparat_embed_frame iframeposition:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%; اهمیت نرم افزار CRM - ایسنا سازمان باید نگرش جامع و کل نگر داشته باشد و این نگرش را در عملکرد محدود خود به کار گیرد. CRM به بهبود روابط با مشتريان، تمركز بر تصوير جامع چگونگي يكپا... http://badaz-soft-1400.tinyblogging.com/-CRM--53010357

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story