1

The 5-Second Trick For سایت شرط بندی پین باهیس

News Discuss 
وزن توپ ها به پوند محاسبه می شود. به شکل رنگی این توپ ها نگاه نکنید، حسابی سنگین هستند. از ۵.۹ پوند تا ۱۶ پوند. هر پوند هم ۰/۴۵۰ کیلو گرم است. سپس باید منتظر شروع دور جدید بازی بمانید. در هر دور بازی یک نمودار به صورت افقی در https://www.reddit.com/user/samraya/comments/n9xe31/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B3/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story