1

رهنمودهای برتر فروشنده حرفه ای

News Discuss 
اگر او را به یک وعده غذایی ?دعوت کرده اید بهترین غذا یا غذای مورد علاقه او را سفارش دهید. به عنوان یک فروشنده حرفه ای نباید برای پیگیری مشتری بالقوه درنگ کنید. بر مبنای نتایج این پژوهش‌ها، طی ۵ دقیقه‌ بعد از ارائه‌ پیشنهاد، احتمال تماس موفقیت‌ آمیز با https://www.trahysite.ir/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d8%9f/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story